ఉత్తరాంధ్ర గురించి తిత్లీ తుఫాన్ సహాయ కార్యక్రమాలు సామాజిక విశ్లేషణలు ఉత్తరాంధ్రకు ఉపాధి

విశాఖపట్నం

విజయనగరం

శ్రీకాకుళం

జియ్యమ్మవలస మండలం

జియ్యమ్మవలస మండల్లో 58 రాబడి గ్రామాలు మరియు 31 పంచాయితీలు ఉన్నాయి. ఎటువంటి సీజన్లో అయినా నివసించే మంచి ప్రదేశాలలో ఇది ఒకటి

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం విజయనగర జిల్లాలోని జియ్యమ్మవలస మండలంలో 52,360 మంది ఉన్నారు. అందులో 26,183 మంది మగవారు, 26,177 మంది స్త్రీలు ఉన్నారు. 2011 లో మొత్తం 13,245 కుటుంబాలు జియ్యమ్మవలస మండలంలో నివసిస్తున్నాయి. జియ్యమ్మవలస మండలం యొక్క సగటు సెక్స్ నిష్పత్తి 1,000.

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, జియ్యమ్మవలస మండలం జనాభా మొత్తం పట్టణ ప్రాంతాలలో నివసిస్తుంది. పట్టణ ప్రాంతంలో సగటు అక్షరాస్యత రేటు 59.2% మరియు జియ్యమ్మవలస మండలం యొక్క లింగ నిష్పత్తి 1,000.

జియ్యమ్మవలస మండల్లో 0-6 ఏళ్ళ వయస్సు గల పిల్లల జనాభా 4800, ఇది మొత్తం జనాభాలో 9%. 0-6 ఏళ్ళ వయస్సు మధ్యలో 2465 మగ శిశువులు మరియు 2335 మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం జియ్యమ్మవలస మండలం యొక్క చైల్డ్ సెక్స్ నిష్పత్తి 947 గా ఉంది, ఇది జియ్యమ్మవలస మండల యొక్క సగటు సెక్స్ నిష్పత్తి (1,000) కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది.

జియ్యమ్మవలస మండలం యొక్క మొత్తం అక్షరాస్యత శాతం 59.16%. పురుషుల అక్షరాస్యత రేటు 64.25% మరియు మహిళల అక్షరాస్యత రేటు జియ్యమ్మవలస మండలంలో 43.22%

సమస్యలు:

 • త్రాగు నీరు లేదు
 • గిరిజన గ్రామాలకు రహదారులు లేవు
 • పరిశ్రమలు లేవు
 • వట్టి గడ్డి ఆధారం
 • వలసలు అధికం
 • బయోమెట్రిక్ విధానం గిరిజనులను పరీక్షిస్తున్నాయి
 • టీ.కె. జమ్ము పంచాయతీ వడ్రంగి గ్రామాలలో తాగడానికి ఇతర అవసరాలకు ఓకే చెరువు వినియోగిస్తున్నారు. పిటిమడు పంచాయతీలో నడిమి సిరిసిలో నీటి సమస్య

జియ్యమ్మవలస మండలంలోని గ్రామాలు

 • బిట్రపాడు
 • బట్రభద్ర
 • సుభద్రమ్మ వలస
 • జోగిరాజుపేట
 • కన్నపుదొర వలస
 • పెదమేరంగి
 • చినమేరంగి
 • తాళ్ళదుమ్మ
 • చంద్రశేఖరరాజపురం
 • మొకసుళ్ళువాళ్ళవాడ
 • లోవగంగరాజపుటం
 • తుంబలి
 • రవాడ
 • మరువాడ
 • కొండనీడగళ్ళు
 • కిడిగేశు
 • బల్లేరు
 • కొండచిలకం
 • చినదోడిజ
 • దక్షిణి
 • పెదతోలుమండ
 • పెదదోడిజ
 • తమరికండిజమ్ము
 • గొర్లి
 • కూటంపండ్రసింగి
 • అర్నాడ
 • జియ్యమ్మ వలస
 • ఆలమండ
 • శిఖబది
 • బొమ్మిక జగన్నాధపురం
 • జోగులదుమ్మ
 • లక్ష్మీపురం (పరజపాడు వద్ద)
 • తుమ్మల వలస
 • రాజయ్యపేట
 • సూరపుదొర వలస
 • అక్కందొర వలస
 • గవరంపేట
 • మొఖాసా హరిపురం
 • బసంగి
 • చింతలబెలగం
 • సింగనపురం
 • కుదమ
 • గౌరీపురం
 • గుడబ వలస
 • తూరు అక్కినాయుడు వలస
 • ఇటిక
 • కుందరతిరువాడ
 • పరజపాడు
 • పిప్పలబద్ర
 • గెద్ద తిరువాడ
 • బొమ్మిక
 • దంగబద్ర (ఆర్నాడ వద్ద)
 • అంకవరం
 • చినబుడ్డీది
 • పెదబుడ్డీది
 • గడిసింగుపురం
 • తుమ్మిగూడ

 

Top
మీ
కా
మెం
ట్
రా
యం
డి